Psykomotorisk fysioterapi

Torill Holtedahl

Psykomotorisk fysioterapeut

Jeg har refusjonsavtale med Helfo og tar imot pasienter til psykomotorisk fysioterapi ved Park Fysioterapi sentralt i Moss sentrum.


Min bakgrunn


Master i psykisk helsearbeid fra OsloMet.

Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra OsloMet.

Bachelor with Honours i fysioterapi fra Queen Margareth University College, Skottland.

Bachelor i kultur- og samfunnsfag, med hovedvekt på psykologi, fra Universitetet i Oslo.

Musikkterapeut fra Norges Musikkhøgskole.

 

Om psykomotorisk fysioterapi


Her kan du lese mer om psykomotorisk fysioterapi. 

https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Psykomotorisk-fysioterapi