Psykomotorisk fysioterapi
Torill Holtedahl

Psykomotorisk fysioterapeut

Jeg har driftsavtale med Moss kommune og tar imot pasienter til psykomotorisk fysioterapi ved Park Fysioterapi sentralt i Moss sentrum.


Min bakgrunn


Bachelor with Honours i fysioterapi fra Queen Margareth University College, Skottland.

Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra OsloMet.

Bachelor i kultur- og samfunnsfag, med hovedvekt på psykologi, fra Universitetet i Oslo.

Musikkterapeut fra Norges Musikkhøgskole.

 

Om psykomotorisk fysioterapi


Her kan du lese mer om psykomotorisk fysioterapi. 

https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Psykomotorisk-fysioterapi

 

Jeg er også tilknyttet Logopedsenteret Indre Østfold som privatpraktiserende psykomotorisk fysioterapeut. Her tar jeg i mot pasienter relatert til stemmeproblematikk etter nærmere avtale.

For de med stemmeproblematikk vil ofte psykomotorisk fysioterapi være et verdifullt supplement i behandlingen som logopedene tilbyr. 

https://logopedsenteret.no/