Priser
Psykomotorisk fysioterapi

Priser for undersøkelse og behandlinger


Psykomotorisk undersøkelse / behandling, 60 min.


650 NOK

Psykomotorisk gruppe, 10 ganger


2000 NOK

Da jeg ikke har driftstilskudd, kommer ikke min behandling inn under offentlige refusjonsordninger. Behandlingene må derfor betales i sin helhet. Samtidig kan jeg tilby time raskt. Sammen kan vi bli enige om et behandlingsopplegg tilpasset din økonomi, med for eksempel større vekt på hjemmeoppgaver, og time en til to ganger i måneden hos meg.

Jeg har avtale med de fleste forsikringsselskapene. 

Er du i arbeid, kan det være lurt å sjekke med arbeidsgiver om dere har en forsikringsordning som kan dekke behandling hos psykomotorisk fysioterapeut.