Priser

Psykomotorisk fysioterapi

Priser for undersøkelse og behandlinger, Park Fysioterapi.

Med driftsavtale med Moss kommune er prisene offentlig regulert og de til enhver tid gjeldende takster og egenandeler gjelder for behandling.

Egenandeler hos psykomotorisk fysioterapeut kommer inn under gjeldende egenandelstak som fastsatt av myndighetene. Kommer man over egenandelstaket får man frikort som gjelder ut året.

Avbestilling av time må skje senest 24 timer før avtalt time. Uteblitt time må betales med honorartakst.